Tiráž

Tato stránka představuje informační nabídku společnosti Stadtwerke Weiden

zastoupené představenstvem komunálního podniku Stadtwerke Weiden i.d.OPf.

Gaswerkstraße 20
92637 Weiden i.d.OPf.

Telefon 0961 6713 0
Fax 0961 6713 870
mailto: info(at)stadtwerke-weiden.de

CS
Obchodní rejstřík: Okresní soud Weiden
HRA - č. 

Odpovědnost za obsah podle § 5 TDG

Předseda představenstva Johann Riedl

Obrazový materiál

Mirco Taliercio, www.mirco.net
Adrian Vallejos, www.vallejosfoto.com
powerpress medien GmbH
istockphoto.com
Stadtwerke Weiden i. d. OPf
Stadt Weiden i. d. OPf
Rudi Gebert

Koncepce, design, realizace

powerpress medien GmbH – Kommunikationsagentur
Weiden – München – Hamburg
www.pp-m.net

Online Dispute Resolution

Online Dispute Resolution according to Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: The European Commission provides a platform for online dispute resolution (OS) which you'll find under the following link http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Prohlášení
Vyloučení odpovědnosti


Odpovědnost za obsah
Obsah našich stránek byl zpracován s maximální péčí. Přesto však nemůžeme převzít záruku za správnost, úplnost a aktuálnost jejich obsahu.

Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst. 1 TMG odpovědni za vlastní obsah těchto stránek podle obecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 TMG však nejsme jako poskytovatel služeb povinni kontrolovat předané nebo uložené cizí informace nebo podle okolností zkoumat, zda nepoukazují na protiprávní činnost.

Povinnosti k odstranění nebo zablokování využívání informací podle obecných zákonů tím zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto směru je však možná teprve od okamžiku znalosti konkrétního porušení práva. Zjistíme-li porušení práva, takový obsah okamžitě odstraníme.

Odpovědnost za odkazy (link)
Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme za tyto cizí stránky také převzít žádnou záruku. Za obsah stránek uvedených v odkazech je odpovědný vždy konkrétní nabízející nebo provozovatel těchto stránek. U stránek uvedených v odkazech byla v okamžiku propojení přezkoumána možnost právních přestupků.

V okamžiku propojení nebyly zjistitelné žádné protiprávní obsahy. Neustálá kontrola obsahu propojených stránek však není bez konkrétních poukazů na porušení práva proveditelná. Jakmile bude zjištěno porušení práva, takové odkazy ihned odstraníme.

Autorské právo
Obsahy a díla na těchto stranách zpracované provozovatelem stránek jsou chráněny německým autorským právem. Rozmnožování, zpracovávání, rozšiřování a jakýkoli druh prodeje mimo rozsah autorského práva vyžaduje písemný souhlas konkrétního autora, resp. zpracovatele. Stahování a kopírování této stránky je povoleno pouze pro soukromé, nikoli komerční užívání. Pokud obsah této stránky nezpracoval uživatel, budou respektována autorská práva třetích osob. Obsahy zpracované třetími osobami budou jako takové označeny.

Pokud byste přesto zjistili porušení autorských práv, prosíme o upozornění. Jakmile zjistíme porušení práv, takové obsahy okamžitě odstraníme.